Naturliga staket

Danska pinnar, granslanor,  granstolpar till olika slags naturliga staket som smålandsstaket, raftehegn och gärdsgårdar.
Materialet kommer från sega, undertryckta granar som gallras bort för att ge utrymme till andra träd i skogen.

Danska pinnar Bild från vårt lager i Hultet
Granstaket Liggande granstaket ute hos en av våra kunder.

Se så fint det blev!
 

Granskog i Blekinge

Vårt virke kommer från gallringar där resten av skogen får växa vidare. Småskaligt skogsbruk i södra sverige.

Ihopsamlade slanor i väntan på transport ut ur skogen

Granslanor i fallande längd.

Granslanor i välta

Nyfällda granslanor samlas ihop i  hög ute i den Blekingska skogen.

Vårt lager av staketmaterial

Råmaterialet på plats i Hultet i en prydlig välta. Ska sorteras och ibland kapas innan slanorna är färdiga att säljas.

Täta årsringar

Det är de undertryckta granarna som växer långsamt i skuggan av sina grannar som gallras ut och blir granslanor.

Richard i arbete

Kapning och finputsning av granpinnar.

Granslanor i olika längder

Kapat och sorterat. Klart för leverans av stolpar och slanor hem till ditt stängselprojekt.

Lastbilsleverans till Skåne i början av maj 2021. Vi levererar till dig som inte kan hämta själv.

Färdiga staket ute hos några av våra kunder. Vi tycker det är jätteroligt att få bilder från era fina byggen. 
Skicka gärna in en bild på ditt färdiga staket till 0703850876.